Samenwerking

Wij staan voor u klaar om u weer zo snel als mogelijk klachtenvrij te laten functioneren. Soms is het noodzakelijk om voor een optimaal resultaat samen te werken met andere discipline’s. Afhankelijk van uw klachten werken we onder andere samen met een echografist, chiropractor, oefentherapeut cesar, sportarts, voedingsarts en doktoren. Indien er een samenwerking plaatsvindt gebeurt dit altijd in goed overleg met u. Met uw toestemming zal er ook onderling overleg tussen de (para)medici plaatsvinden om u zo snel mogelijk weer goed te laten functioneren.


Multi-disciplinair, samenwerking, fysiotherapie, chiropractici, sportarts